Polish English

Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej

Lublin 22-25 czerwca 2009

Najnowsza edycja Festiwalu →

 

MKiDN   Lublin 2016   Lublin - Miasto Inspiracji

Organizatorzy

Rozdroża

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

www.rozdroza.com

Ośrodek „Rozdroża” jest nową miejską instytucję kultury w Lublinie działającą od października 2008 roku. Został powołany przez twórców i osoby współpracujące z Fundacją „Muzyka Kresów”. Celem działalności Ośrodka jest spotykanie i zderzanie tradycji naszej kultury z utopiami dwudziestowiecznej awangardy - wyzwalanie energii, jaką daje skojarzenie dawnego z najnowszym, doprowadzanie do twórczego „iskrzenia” między przeszłością, a wyrafinowaniem współczesnej sztuki.

Fundacja "Muzyka Kresów"

Fundacja "Muzyka Kresów" powstała w 1991 roku z inicjatywy uczonych i twórców Lublina. Działalność Fundacji adresowana jest do środowisk twórczych i ośrodków naukowych w Polsce, Rosji, na Białorusi, Litwie i Ukrainie, których działalność dotyczy szeroko rozumianej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Głównym celem Fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej i sakralnej narodów i grup etnicznych zamieszkujących Europę Środkowo - Wschodnią. Działania Fundacji mają jednoczyć środowiska intelektualne w pracy nad odtworzeniem tożsamości narodowej i kulturowej narodów i grup etnicznych tej części Europy.

Kurator: Waldemar Tatarczuk

Współpraca: Magdalena Linkowska, Marta Ryczkowska