Polish English

Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej

Lublin 22-25 czerwca 2009

Najnowsza edycja Festiwalu →

 

MKiDN   Lublin 2016   Lublin - Miasto Inspiracji

Aktualności

Zakończenie Festiwalu Open City – 20.07.2009

godz. 12.00 – Plac Litewski:
Nezaket Ekici - performance "Flying Dust"
godz. 18.00 – między Domem Żołnierza i Teatrem w Budowie:
Finisaż według Roberta Kuśmirowskiego „+ -”
Więcej »