Polish English

Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej

Lublin 22-25 czerwca 2009

Najnowsza edycja Festiwalu →

 

MKiDN   Lublin 2016   Lublin - Miasto Inspiracji

Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej

Spektakl „Trzy dźwięki”

Scenariusz i reżyseria: Jan Bernad
Współpraca: Monika Mamińska
Wykonawcy: Olga Kozieł, Hanna Linkowska, Magdalena Sawicka, Ewa Stankiewicz, Anastazja Bernad, Zofia Bernad

Jak mogła brzmieć pierwsza, zapamiętana i powtórzona przez człowieka melodia?

Czy mogły ją tworzyć np. trzy dźwięki tej samej wysokości? Przy próbie urozmaicenia melodii o jeden dźwięk /o ton niżej/ powstaje osiem wariantów.

U podstaw spektaklu "Trzy dźwięki" leży pytanie o istotę dźwięku i jego funkcję w kulturach archaicznych.

Pytanie o czasy sprzed pojawienia się mowy, pierwszych mitów o powstaniu świata, a także rytuałów, w których opowiadano i przedstawiano kolejne wersje tych mitów. O czasy, w których ludzie wierzyli w sprawczą moc własnego głosu, ufając, że dźwięk (pierwsza muzyka?) potrafi przenikać do miejsc, z których przychodziło niebezpieczeństwo i przychylność natury i oddziaływać na nie.

[...] W koncepcję poszukiwań prapoczątku muzyki i jej pierwotnej funkcji wpisuje się zastosowanie w "Trzech dźwiękach" śpiewu czystym, donośnym, białym głosem. We fragmentach tutti, a więc kiedy wszystkie wokalistki śpiewają jednocześnie, wywiera on szczególnie potężne, graniczące z transem wrażenie.[...] Każdy, kto wybierze się na "Trzy dźwięki", może oczekiwać niepowtarzalnego przeżycia akustycznego o silnym przekazie emocjonalnym, a także wysokiego poziomu artystycznego i odwołania do muzycznych korzeni