Polish English

Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej

Lublin 22-25 czerwca 2009

Najnowsza edycja Festiwalu →

 

MKiDN   Lublin 2016   Lublin - Miasto Inspiracji

Jarosław Kozłowski

Artysta jest uznawany za czołową postać nurtu konceptualnego. W swoich instalacjach wykorzystuje różne media takie jak światło, dźwięk, fotografia, przedmioty. Jest autorem książek artystycznych, prac rysunkowych, fotografii i obrazów, tworzy performance.

W latach 1963-69 studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnej Akademii Sztuk Pięknych) w Poznaniu, od 1967 roku prowadzi tam działalność dydaktyczną w zakresie rysunku i malarstwa. W latach 1981-87 był rektorem tej uczelni. Był stypendystą The British Council (1979 Londyn) i DAAD w Berlinie (1984-85), profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza WPA w Kaliszu.

Sztukę Kozłowskiego cechuje budowanie związków pomiędzy strukturą języka artystycznego a sferą znaczeń. W latach 70. badał problem dematerializacji sztuki w obrębie refleksji konceptualnej. Zainteresowanie lingwistyką, semantyką, grami językowymi zaowocowało takimi pracami jak "Metafizyka, fizyka, yka" (1972-74). W latach 80. prowadził dyskusje z mitami, które budują status sztuki, dekonstruował mit artysty, mit wolności sztuki, mit oryginalności, mit wartości i bezinteresowności itd. W serii prac zatytułowanych "Rzeczywistości sztuki" artysta w ironiczny sposób rozprawiał się z utrwalonymi schematami dotyczącymi odbioru sztuki. Sztuka według Kozłowskiego nie jest aparatem powodującym skutek lecz domeną wolności, nie spętaną konwencjami i dążeniem do określonych celów. Kozłowski podważa warunki reprezentacji i relatywizuje obowiązujące kryteria, przyjmując zasadę zmienności znaczeń w zależności od kontekstu.

Na początku lat 90. stworzył serię prac, które umieścił w alternatywnym terytorium sztuki, zwanym przez niego "trzecim kręgiem". Znalazły się tam przedmioty gotowe zaczerpnięte z rzeczywistości pozaartystycznej, pozbawione swojego pierwotnego znaczenia i tworzące nowe konfiguracje w przestrzeniach sztuki. Należą do nich realizacje "Ostre przedmioty" (1993), "Miękkie zabezpieczenie" (1994/95), "Przedmioty tymczasowe" (1997).

"Figury retoryczne" to cykl, który artysta zrealizował w kilku odsłonach. Pierwsza była poświęcona retoryce obrazu-przedmiotu, składały się na nią sekwencje prac wiszących na ścianie i jedna postawiona na podłodze. Druga odbyła się w przestrzeni publicznej, została zrealizowana w ramach belgradzkiej wystawy Art, Life & Confusion - artysta rozmieścił w różnych punktach miasta tablice świetlne emitujące lapidarny komunikat: "No news from" wraz z nazwami dwudziestu trzech miast z całego świata. W trzeciej wersji w przestrzeni galeryjnej świetlnej instalacji towarzyszyła konstrukcja rzeźbiarska. W rozbudowanych i spektakularnych wizualnie instalacjach z dwóch ostatnich dekad Kozłowski wielokrotnie powracał do pytań o tradycje, kontekst, autorytety: w najnowszej, czwartej wersji "Figur retorycznych" (2009), zadaje pytanie o polityczność i autonomię sztuki. Figury retoryczne, którymi posługuje się artysta odsyłają do sposobu funkcjonowania języka i jego ograniczeń, relatywnych znaczeń i przypadkowości powoływanych sensów.