Polish English

Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej

Lublin 22-25 czerwca 2009

Najnowsza edycja Festiwalu →

 

MKiDN   Lublin 2016   Lublin - Miasto Inspiracji

Grupa R.E.P.

Grupa R.E.P. (Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna) Kijów, Ukraina

Grupa R.E.P. powstała w 2004 roku na Ukrainie w czasie Pomarańczowej Rewolucji. W jej skład wchodzą absolwenci różnych szkół artystycznych: Ołesia Chomenko, Ksenia Hnyłycka, Mykyta Kadan, Zanna Kadyrowa, Wołodymir Kuznecow, Łada Nakoneczna. Członkowie grupy pracują kolektywnie, R.E.P. nie posiada lidera. Praca nad projektami oparta jest na wzajemnej komunikacji, na bardzo osobistych relacjach i wspólnym szukaniu odpowiednich sposobów prezentacji dyskursu toczącego się wewnątrz grupy.

Kolektyw, który narodził się w klimacie rewolucji ma silnie ideologiczny charakter, artyści walczą o wolności wypowiedzi artystycznej, niezależne struktury instytucjonalne i miejsce dla sztuki najnowszej w polityce kulturalnej państwa. Ich działalność artystyczna i kuratorska ma na celu nawiązanie dialogu z publicznością i badaniu języka komunikacji publicznej w "post-pomarańczowej" Ukrainie, języka "ulicznej demokracji", dzięki której ludzie się zrzeszają. Głównymi tematami prac kolektywu są publiczne reprezentacje wspólnoty, problemy w budowaniu społeczeństwa "tranzytowego" pomiędzy Wschodem i Zachodem, pomiędzy socjalizmem i liberalizmem.

Swoją pierwszą wystawę grupa R.E.P. przygotowała w 2004 roku przy współpracy z Kijowskim Centrum Sztuki Współczesnej. Członkowie R.E.P.u wielokrotnie realizowali performances: "Interwencja" , "Lirnyk", "Przemyt", "Zachód-Wschód" w przestrzeni publicznej na Ukrainie, uczestniczyli w wielu międzynarodowych wydarzeniach artystycznych i ekspozycjach w zachodnich instytucjach sztuki (Wenecja, Berlin, Ateny, Sztokholm, Prato) w tym również polskich (Kraków, Gdańsk, Lublin, Warszawa) i amerykańskich (Chicago, Nowy Jork). Twórcy R.E.P.-u, pragną być głosem swego pokolenia, chcą czynić współczesną sztukę ukraińską widzialną na arenie międzynarodowej.

Jednym z najważniejszych projektów grupy rozwijanym od 2006 roku jest "Patriotyzm" - oparty na założeniach esperanto. Podstawową zasadą projektu jest mówienie o różnicach w sposób uniwersalny. Tworzy go rozbudowany słownik czarno-białych znaków, które powstały w oparciu o międzynarodowe stereotypy i popularne skojarzenia. Służy on do konstrukcji prostych metafor dotyczących relacji pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską po to, aby uczynić ten problem bardziej zrozumiałym dla publiczności i siebie samych. W ramach projektu powstały wielkie realizacje przestrzenne w galeriach i muzeach a także w przestrzeni miejskiej w Centro Luigi Perci w Prato we Włoszech. W Lublinie grupa zrealizuje kolejny "patriotyczny" epizod.

Ołesia Chomenko (ur. w 1980)
Ukończyła studia w Narodowej Akademii Sztuki i Architektury na wydziale scenografii. Pracuje w różnych mediach: zajmuje się monumentalnym malarstwem figuratywnym, akcjami artystycznymi, performance, wideo.

Zanna Kadrowa (ur. w 1981)
Pracuje w różnych mediach takich jak fotografia, wideo, malarstwo, grafika, rzeźba. W ostatnim czasie tworzy obiekty rzeźbiarskie z kafelków ceramicznych. W swoich rzeźbach artystka odtwarza realne przedmioty, np. diamenty, zgniecioną paczkę papierosów, znak drogowy STOP. W pracy nad obiektami ważna jest dla niej gra z materiałem i rozmiarem przedmiotu.

Łada Nakoneczna (ur. w 1981)
Ukończyła Dniepropietrowski Państwowy College Teatralno-Artystyczny na wydziale wzornictwa. Pracuje w technice grafiki minimalistycznej, wideo, fotografii. Swoje instalacje postrzega jako przestrzeń do medytacji i obserwacji. Eksperymentuje z techniką graficzną.

Wołodymyr Kuznecow (ur. w 1976)
Ukończył studia na Lwowskiej Akademii Sztuk, obronił dyplom z tkaniny artystycznej. Zajmuje się sztuką wideo, malarstwem, instalacjami, akcjami, performance, tkaniną. Jednym z najważniejszych aspektów podczas tworzenia prac jest dla artysty osiągnięcie maksymalnego napięcia w statyce, spokoju, monumentalności.

Mykyta Kadan (ur. w 1982)
Studiował w Narodowej Akademii Sztuki i Architektury na Wydziale Malarstwa.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, fotografią, jest autorem projektów artystycznych w przestrzeni publicznej, kuratorem, autorem manifestów.