Polish English

Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej

Lublin 22-25 czerwca 2009

Najnowsza edycja Festiwalu →

 

MKiDN   Lublin 2016   Lublin - Miasto Inspiracji

Dariusz Kociński

Ur. 1974 w Kraśniku Fabrycznym, mieszka i pracuje w Lublinie.

Jego działania sytuują się w obszarze performance, wideo i instalacji dźwiękowych. W 1999 roku ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obronił dyplom z sitodruku. Artysta wykorzystuje maszyny i urządzenia elektryczne, które dostosowuje do danego czasu i przestrzeni. Na bazie znalezionych mechanicznych sprzętów konstruuje obiekty artystyczne, którym przypisuje konkretne właściwości, rytm poruszania się i nowe warunki istnienia.

Prace Kocińskiego, które można określić jako rzeźby-akcje obejmują aranżowanie, realizację i zapis wydarzeń, których rezultaty noszą cechy zdarzenia estetycznego. Postępując według precyzyjnie opracowanych procedur, artysta wywołuje i rejestruje projekcje przedmiotów w przestrzeni. Podczas festiwalu Open City Kociński zrealizuje projekcję w oknie Centrum Kultury.